Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Regulamin

 

REGULAMIN

XII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

I Cel

1. Popularyzacja biegów masowych.

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja Gminy Grodzisk Wielkopolski.

4. Promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku

Wielkopolskim.

 

II Organizatorzy

Organizatorem XII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, współorganizatorem Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

 

III Termin i miejsce

1. 10 czerwca 2018 r. (niedziela) godz.9:00, start i meta Stary Rynek.

2. Biuro zawodów - Grodziska Hala Sportowa, ul. Żwirki i Wigury 2A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

 

IV Trasa biegu

1. Trasa płaska, ulicami miasta, 2 pętle, oznaczona co 1 km znakami pionowymi i poziomymi.

2. Trasa posiada atest.

3. Na trasie znajdują się cztery punkty żywieniowe i cztery punkty odświeżania.

4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny.

 

V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych:

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

K18 (18-24) M18 (18-24)

K25 (25-29) M25 (25-29)

K30 (30-34) M30 (30-34)

K35 (35-39) M35 (35-39)

K40 (40-44) M40 (40-44)

K45 (45-49) M45 (45-49)

K50 (50-54) M50 (50-54)

K55 (55-59) M55 (55-59)

K60 (60-64) M60 (60-64)

K65 (65-69) M65 (65-69)

K70 (70-74) M70 (70-74)

K75 (75-79) M75 (75-79)

K80 (80 i więcej) M80 (80 i więcej)

 

VI Pomiar czasu

1. Podczas XII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka’’ pomiaru czasu i ustalenia kolejności będzie dokonywać firma DATA SPORT za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.

2. Klasyfikacja prowadzona będzie wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie).

3. Posiadanie prawidłowo zamocowanego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników.

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy.

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.

3. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

I miejsce 1200zł I miejsce 1200zł

II miejsce 1000zł II miejsce 1000zł

III miejsce 900zł III miejsce 900zł

IV miejsce 700zł IV miejsce 700zł

V miejsce 600zł V miejsce 600zł

VI miejsce 400zł VI miejsce 400zł

5. Nagrody w kategoriach wiekowych:

I miejsce 300 zł

II miejsce 200 zł

III miejsce 100 zł

6. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi 3000 zawodników (2800 zgłoszonych i opłaconych zawodników + 200 numerów do dyspozycji Organizatora)

2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od 1.03.2018 r. od godz. 12.00 do dnia 1.06.2018 r. do godz. 24:00, lub do wyczerpania limitu, na stronie www.polmaratongrodzisk.pl oraz www.maratonypolskie.pl

3. Nie będzie można dokonać zgłoszenia do biegu po 1.06.2018 r. oraz w dniu zawodów.

4. Wpisanie na listę startową nastąpi po zgłoszeniu elektronicznym i zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.

 

IX Sprawy finansowe i weryfikacja zawodników

1. Opłata startowa wynosi 80 zł.

2. Zawodnik dokonuje opłaty startowej wyłącznie systemem on-line po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi Fakturę VAT po zaksięgowaniu przelewu na koncie organizatora.

4. Faktura VAT wystawiona zostanie na podmiot / osobę wpłacającą.

5. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie:

9 czerwca 2018 r. (sobota)

- dla zawodników, którzy zaznaczyli to na formularzu zgłoszeniowym w sklepie sportowym 4Faces w Galerii Avenida w Poznaniu, ul. Matyi 2, w godz. od 10.00-13.00

- w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz.17.00-19.00

10 czerwca 2018 r. (niedziela) - w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz. od 6.00-8.00

6. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

 

X Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji, każdy zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej otrzyma pocztą e-mail do wydrukowania kartę startową. Kartę należy podpisać i oddać przy weryfikacji w biurze zawodów. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy że przekaże podpisaną kartę osobie, która odbierze pakiet za niego. Zawodnicy odbierający pakiet startowy osobiście, którzy nie będą ze sobą mieli podpisanej karty startowej, muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.

3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

4. Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego oraz osobom, które nie posługują się numerem startowym przyznanym im przez organizatora. Osoby takie mogą zostać usunięte z trasy biegu.

5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgodę potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie startowej.

6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

7. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Organizator nie przewiduje startu zawodników na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.

9. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

10. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

 

XI Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy pozostawiają 200 numerów startowych dla zaproszonych gości oraz sponsorów. Dyrektor biegu ma prawo dysponowania w/w numerami również w dniu zawodów.

2. Zabrania się przebywania na trasie biegu zawodnikom bez aktualnego, prawidłowo zamocowanego numeru startowego. Brak takiego numeru spowoduje zdjęcie z trasy przez służby porządkowe.

3. Zabrania się poruszania rowerami po trasie biegu osobom trzecim.

4. Wyniki biegu będą dostępne:

a) dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego – sms po zakończeniu biegu,

b) dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach www.polmaratongrodzisk.pl i www.maratonypolskie.pl , www.datasport.pl.

5. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg (rezerwację noclegu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Chopina 26 – wymagany własny śpiwór i karimata.

6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Dyrektor XII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

Marek Małecki