Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Regulamin

 

REGULAMIN

XI Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

I Cel

1. Popularyzacja biegów masowych.

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja Gminy Grodzisk Wielkopolski.

4. Promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku

Wielkopolskim.

 

II Organizatorzy

Organizatorem XI Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, współorganizatorem Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

 

III Termin i miejsce

1. 11 czerwca 2017 r. (niedziela) godz.9:00, start i meta Stary Rynek.

2. Biuro zawodów - Grodziska Hala Sportowa, ul. Żwirki i Wigury 2A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

 

IV Trasa biegu

1. Trasa płaska, ulicami miasta, 2 pętle, oznaczona co 1 km oznaczeniami pionowymi i poziomymi.

2. Trasa posiada atest PZLA.

3. Na trasie znajdują się cztery punkty żywieniowe i cztery punkty odświeżania.

4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny.

 

V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych:

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

K18 (18-24) M18 (18-24)

K25 (25-29) M25 (25-29)

K30 (30-34) M30 (30-34)

K35 (35-39) M35 (35-39)

K40 (40-44) M40 (40-44)

K45 (45-49) M45 (45-49)

K50 (50-54) M50 (50-54)

K55 (55-59) M55 (55-59)

K60 (60-64) M60 (60-64)

K65 (65-69) M65 (65-69)

K70 (70-74) M70 (70-74)

K75 (75-79) M75 (75-79)

K80 (80 i więcej) M80 (80 i więcej)

 

VI Pomiar czasu

1. Podczas XI Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka’’ pomiaru czasu i ustalenia kolejności będzie dokonywać firma DATA SPORT za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.

2. Klasyfikacja prowadzona będzie wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie).

3. Posiadanie prawidłowo zamocowanego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników.

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy.

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.

3. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

I miejsce 1200zł I miejsce 1200zł

II miejsce 1000zł II miejsce 1000zł

III miejsce 900zł III miejsce 900zł

IV miejsce 700zł IV miejsce 700zł

V miejsce 600zł V miejsce 600zł

VI miejsce 400zł VI miejsce 400zł

5. Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).Zawodnik odbierający nagrodę finansową zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości.

6. Nagrody w kategoriach wiekowych:

I miejsce 300 zł

II miejsce 200 zł

III miejsce 100 zł

7. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi 2500 zgłoszonych i opłaconych zawodników.

2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od 1.03.2017 r. od godz. 12.00 do dnia 2.06.2017 r. do godz. 24:00, lub do wyczerpania limitu, na stronie www.polmaratongrodzisk.pl oraz www.maratonypolskie.pl

3. Nie będzie można dokonać zgłoszenia do biegu po 2.06.2017r oraz w dniu zawodów.

4. Wpisanie na listę startową nastąpi po zgłoszeniu elektronicznym i wpłynięciu opłaty startowej na konto organizatora.

 

IX Sprawy finansowe i weryfikacja zawodników

1. Opłata startowa wynosi 70 zł.

2. Zawodnik dokonuje opłaty startowej systemem on-line lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, nr 08 9063 0008 0000 0011 1100 0028, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko oraz adres uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.

4. Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi Fakturę VAT po zaksięgowaniu przelewu na koncie organizatora.

5. Faktura VAT wystawiona zostanie na podmiot / osobę wpłacającą.

6. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie:

10 czerwca 2017 r. (sobota)

- dla zawodników, którzy zaznaczyli to na formularzu zgłoszeniowym w sklepie sportowym DECATHLON Swadzim, ul. Świętego Antoniego 5, w godz. od 10.00-13.00

- w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz.17.00-19.00

11 czerwca 2017 r. (niedziela) - w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz. od 6.00-8.00

7. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

 

X Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji, każdy zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej otrzyma pocztą e-mail do wydrukowania kartę startową. Kartę należy podpisać i przedstawić w biurze zawodów. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy że przekaże kartę osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoba odbierająca numer startowy w imieniu innej osoby musi posiadać podpisaną przez tę osobę jego kartę startową. Zawodnicy odbierający swój numer startowy osobiście, którzy nie będą ze sobą mieli w/w karty startowej, muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.

3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgodę potwierdza własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.

5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

6. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Organizator nie przewiduje startu zawodników na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.

8. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

 

XI Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy pozostawiają do dyspozycji Dyrektora Biegu 100 numerów startowych dla zaproszonych gości. Dyrektor biegu ma prawo dysponowania w/w numerami również w dniu zawodów.

2. Zabrania się przebywania na trasie biegu zawodników bez aktualnego, prawidłowo zamocowanego numeru startowego, brak takiego numeru spowoduje zdjęcie z trasy przez służby porządkowe.

3. Wyniki biegu będą dostępne:

a) dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego – sms po zakończeniu biegu,

b) dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach www.polmaratongrodzisk.pl i www.maratonypolskie.pl.

4. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg (rezerwację noclegu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Chopina 26 – wymagany własny śpiwór i karimata.

5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Dyrektor XI Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

Marek Małecki